[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ระบบเว็บไซต์หน่วยงานราชการ PWOERBY WEBKROOX.COM : 2.5
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 2 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
ลิ้งค์หน่วยงานราชการ
เว็บหน่วยงานราชการ
สถิติผู้เยี่ยมชม

 เริ่มนับ 20/พ.ย./2555
ผู้ใช้งานขณะนี้ 0 IP
ขณะนี้
0 คน
สถิติวันนี้
12 คน
สถิติเมื่อวานนี้ี้
40 คน
สถิติเดือนนี้
379 คน
สถิติปีนี้
27854 คน
สถิติทั้งหมด
123363 คน
IP ของท่านคือ 18.207.238.169
(Show/hide IP)

  

  หมวดหมู่ : ข่าวประกาศ
เรื่อง : เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ บ้านโพนสูง
โดย : admin
เข้าชม : 864
จันทร์ ที่ 14 เดือน กันยายน พ.ศ.2558 ปักหมุดและแบ่งปัน
     

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลสระคู เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ บ้านโพนสูง องค์การบริหารส่วนตำบลสระคูมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ บ้านโพนสูง ตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด จากบ้าน ร.ต.ต.ไพฑูรย์ อ่อนภูงา – ไปทางหลังโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๗๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด ราคากลางทั้งสิ้น ๖๘๖,๐๐๐ บาท ( หกแสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน ) รายละเอียดดังต่อไปนี้ ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ ๑. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๓๔๓,๐๐๐ บาท ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น ๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลสระคู ๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลสระคู ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้ กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๑.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๒.๐๐ น. ณ สถานที่ก่อสร้าง และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมใน ๒๑ กันยายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น.ถึง ๑๖.๓๐ น. ณ.ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างระดับอำเภอ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด และในวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๕ กันยายน๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ.ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างระดับอำเภอ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด -๒- ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง ในราคาชุดละ ๕๐๐ บาท ได้ที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ในวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๔๓๕๓-๒๕๓๕ ในวันและเวลาราชการ ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ (นายสุพรรณ โตหนองหว้า) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระคู
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลสระคู
เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ บ้านโพนสูง 
             องค์การบริหารส่วนตำบลสระคูมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ บ้านโพนสูง ตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด จากบ้าน ร.ต.ต.ไพฑูรย์  อ่อนภูงา – ไปทางหลังโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๗๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด  ราคากลางทั้งสิ้น ๖๘๖,๐๐๐ บาท ( หกแสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน ) รายละเอียดดังต่อไปนี้
          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
  1. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๓๔๓,๐๐๐ บาท
                  ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลสระคู
                   ๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลสระคู ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้
                  กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๘   ตั้งแต่เวลา ๑๑.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๒.๐๐ น. ณ สถานที่ก่อสร้าง  และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมใน  ๒๑ กันยายน  ๒๕๕๘   ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป
                 กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่  ๑๑ กันยายน ๒๕๕๘  ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น.ถึง ๑๖.๓๐ น. ณ.ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างระดับอำเภอ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด  และในวันที่  ๑๔ กันยายน ๒๕๕๘    ถึงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๘   ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ณ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด   และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๕ กันยายน๒๕๕๘   ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป  ณ.ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างระดับอำเภอ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด  
 

                                                                    -๒- 
          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง  ในราคาชุดละ ๕๐๐ บาท  ได้ที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ในวันที่  ๑๑ กันยายน ๒๕๕๘   ถึงวันที่  ๒๔ กันยายน ๒๕๕๘   ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๔๓๕๓-๒๕๓๕ ในวันและเวลาราชการ 
                                                                           ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘
 
(นายสุพรรณ โตหนองหว้า)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระคู

 
 
 
 
 

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

ข่าวประกาศ5 อันดับล่าสุด

      โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงลูกรังหมู่ที่ ๑ บ้านสระคู จากถนนลูกรังโรงเรียนวัดกลาง – หนองแหน ขนาดผิวจราจรกว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๗๒.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร หรือมีปริมาณดินไม่น้อยกว่า ๑,๗๒๘ ลบ.มพร้อมวางท่อระบายน้ำ Ø๑.๐๐x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒๐ ท่อน 25/เม.ย./2559
      เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ บ้านโพนสูง 14/ก.ย./2558