หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๑๘ บ้านดอนสังข์ จากบ้านนางบังอร สอนสมบัติ- ถนนทางหลวงชนบท(สายบ้านกู่-กู่กาสิงห์ ) ขนาดปากรางกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๙.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย(ภายใน ) ๐.๘๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด (จ่ายขาดเง
โดย : admin
อ่าน : 433
จันทร์ ที่ 8 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2560 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]
พิมพ์ 

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๑๘ บ้านดอนสังข์ จากบ้านนางบังอร สอนสมบัติ- ถนนทางหลวงชนบท(สายบ้านกู่-กู่กาสิงห์ ) ขนาดปากรางกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๙.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย(ภายใน ) ๐.๘๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร  ตามแบบ อบต.กำหนด (จ่ายขาดเงินสะสมปี ๒๕๖๐ )  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน  ๕๘,๙๐๐ บาท ( ห้าหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน )