หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : ประกาศ สอบราคาซื้อ รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดล้อยาง ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ขนาด ๘๕ แรงม้า จำนวน ๑ คัน
โดย : admin
อ่าน : 347
จันทร์ ที่ 22 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2560 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]
พิมพ์ 

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
แนบท้ายเอกสารสอบราคาซื้อเลขที่ ๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐
รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงม้า จำนวน 1 คัน มีคุณลักษณะเฉพาะ ดังนี้
                    1. เป็นรถฟาร์มแทรกเตอร์ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ
               ลักษณะโดยทั่วไป
                   -  เป็นรถฟาร์มแทรกเตอร์ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า  ๘๕ แรงม้า
                   -  เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน
            ๑.  ระบบเครื่องยนต์
                  -  เป็นเครื่องยนต์ดีเซล  ๔ สูบ ๔ จังหวะระบายความร้อนด้วยน้ำ
                  -  ปริมาณกระบอกสูบไม่น้อยกว่า  ๓,๗๖๙  ซีซี.
                  -  ขนาดกำลังแรงมาสูงสุดไม่น้อยกว่า  ๘๕  แรงม้า ที่คว/ามเร็วรอบ ๒,๖๐๐ รอบ/นาที
                  -  ตัวรถและตัวเครื่องจะต้องเป็นยี่ห้อเดียวกันเพื่อสะดวกในการบำรุงรักษาและสั่งอะไหล่
           ๒.  ระบบกำลังส่ง                 
                  -  มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๘  เกียร์ และเกียร์ถอยหลังไม่น้อยกว่า  ๒  เกียร์
                  -  มีล็อคเพลาท้าย (Differential Lock)
                  -  มีเพลาอำนวยกำลังแบบหมุนอิสระมีความเร็วไม่น้อยกว่า  ๕๔๐ รอบ/นาที  ที่รอบเครื่องยนต์ไม่เกิน  ๒,๒๑๐  รอบ/นาที
           ๓.  ระบบบังคับเลี้ยว
                   -  ระบบพวงมาลัยเป็นแบบเพาเวอร์ (Power) หรือไฮโดรสแตติค (Hydrosatic)
          ๔.  ระบบห้ามล้อ
                    -  ระบบห้ามล้อแบบจานแช่ในน้ำมัน สามารถแยกทำงานได้ทั้งซ้าย – ขวา หรือพร้อมกันได้มีห้ามล้อเมื่อจอดอยู่กับที่ (เบรกมือ)
          ๕.  ระบบไฮดรอลิค
                   -  ปั้มแบบฟันเฟืองส่งน้ำมันได้รวมไม่น้อยกว่า ๖๔ ลิตร/นาที
                   -  มีระบบไฮดรอลิคควบคุมตำแหน่งแบบอัตโนมัติและแบบผสม สามารถติดตั้งอุปกรณ์มาตรฐานได้ทุกชนิด
                   -  แขนยกเครื่องมือแบบ  ๓ จุด อยู่ท้ายรถสามารถติดตั้งอุปกรณ์มาตรฐานได้ทุกชนิดพร้อมที่ลากจูง(Draw bar) ปรับมุมซ้าย-ขวาและปรับให้ยก สูง-ต่ำ ได้ สามารถยกน้ำหนักที่ปลายแขนได้ไม่น้อยกว่า ๒,๙๐๐ กิโลกรัม
                    -  ความดันระบบไฮดรอลิคไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ ปอนด์/ตารางนิ้ว
         ๖.  ระบบไฟฟ้า
                    -  ใช้แบตเตอรี่ ขนาด  ๑๒ โวลท์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๘๐ แอมป์/ชั่วโมง
                    -  มีโคมไฟหน้า ๒ ดวง และโคมไฟหลัง ๑ ดวง
         ๗.  ขนาดยางและล้อ
                     -  ล้อหน้า  ๑๒.๔ – ๒๔  นิ้ว
                     -  ล้อหลัง  ๑๘.๔ – ๓๐  นิ้ว
 
-2-
         ๘.  ข้อกำหนดอื่นๆ
                      ๘.๑  ต้องเป็นยี่ห้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ที่ส่วนราชการเคยใช้งานได้ดีกว่า และมีอะไหล่จำหน่ายแพร่หลายในท้องตลาด
                      ๘.๒  เป็นรถใหม่ที่นำเข้ามาหรือประกอบขึ้นภายในประเทศ
                      ๘.๓  อุปกรณ์มาตรฐานประจำรถ        
                           -  โคมไฟต่างๆ ตามกฎจราจร พร้อมไฟส่องหลังสำหรับทำงาน  ๑ ดวง
                           -  เบาะนั่งปรับระดับได้
                           -  น้ำหนักถ่วงหน้ารถ ตามมาตรฐานผู้ผลิต
                          -  อุปกรณ์แผงหน้าปัดมีเข็มวัดรอบ บันทึกชั่วโมงการทำงาน เข็มวัดน้ำมันเชื้อเพลิง เข็มบอกอุณหภูมิ น้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์และสัญญาณไฟเตือนที่จำเป็นตามมาตรฐานผู้ผลิต
                     ๘.๔  เครื่องมือซ่อมบำรุงประจำรถ ได้แก่แม่แรงขนาดไม่น้อยกว่า ๕ ตัน ประแจเลื่อน ประแจปากตาย ประแจผสม ประแจถอดไส้กรอง กระบอกอัดจารบี ไขควง และอุปกรณ์ต่างๆ ตามมาตรฐานผู้ผลิต
                     ๘.๕  หนังสือคู่มือการใช้บำรุงรักษา คู่มือชิ้นส่วนอะไหล่ อย่างละ ๑ เล่ม
                     ๘.๖  มีโครงหลังคากันแดดกันฝน ทำจากไฟเบอร์กลาส หรือหลังคาเหล็ก
                     ๘.๗  การรับรองคุณภาพสินค้า ต้องมีใบรับรอง มอก.หรือใบรับรองคุณภาพสินค้าจากหน่วยงานรับรองระดับประเทศผู้ผลิต หรือระดับสากล
                    ๙.๘  ศูนย์บริการ มีศูนย์บริการซ่อมและอะไหล่ต้องอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดน้อยกว่า ๑ แห่ง โดยต้องระบุตัวแทนหรือหน่วยบริการที่สามารถให้บริการกับหน่วยที่จัดซื้อได้ หรือมีหน่วยบริการที่สามารถนำรถเข้ารับบริการได้โดยสะดวก
                ๙.๙  การรับประกันการบริการ ต้องมีใบรับประกันการให้บริการของศูนย์ที่ระบุ โดยให้บริการตรวจสอบ
ซ่อมบำรุงรักษา เป็นประจำทุก ๔ เดือน ภายใน ๑ ปี พร้อมบริการอะไหล่โดยไม่คิดมูลค่าเป็นเวลา ๑ ปี นับจากวันที่ส่ง
มอบ ทั้งนี้จะต้องมาทำการซ่อมภายใน ๑๕ วัน หลังจากได้รับแจ้ง และให้แล้วเสร็จโดยเร็วหากพ้นกำหนดนี้ องค์การ
บริหารส่วนตำบลสระคู มีสิทธิ์ดำเนินการจ้างผู้อื่นมาทำการซ่อมและจะเรียกค่าซ่อมจากผู้จำหน่วยตามราคาที่จ้างจริง
               ๙.๑๐  การส่งมอบ ทำการส่งมอบ ตรวจสอบ และทดลองการใช้งานเป็นที่เรียบร้อยที่หน่วยงานจัดซื้อพร้อมพ่นโลโก้ตราสัญลักษณ์องค์การบริหารส่วนตำบลสระคู ไว้บนรถในบริเวณที่มองเห็นได้ชัดเจน
*** รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ในการจัดซื้อครุภัณฑ์เกษตร รถฟาร์มแทรกเตอร์  ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ขนาด ๘๕ แรงม้า จำนวน ๑ คันของคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ในการจัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ขนาด ๘๕ แรงม้า ***