หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : ประกาศเปิดเผบราคากลาง โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๔ บ้านสระคู ถนนสายหนองบัว-ลำเสียวน้อย
โดย : admin
อ่าน : 295
พุธ ที่ 24 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2560 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]
พิมพ์ 

โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๔ บ้านสระคู ถนนสายหนองบัว-ลำเสียวน้อย จุดที่ ๑ วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๙ ท่อน จุดที่ ๒ วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๑๘ ท่อน ตามแบบ อบต.กำหนด รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน  ๕๖,๓๐๐ บาท ( ห้าหมื่นหกพันสามร้อยบาทถ้วน )