หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการต่อเติมอาคาร ศพด. บ้านเหม้าหนองข่า
โดย : admin
อ่าน : 310
พุธ ที่ 24 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2560 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]
พิมพ์ 

โครงการต่อเติมอาคาร ศพด. บ้านเหม้าหนองข่า ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๗.๕๐ เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด แบบเลขที่ ๖/25๖๐  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน  ๓๖๕,000 บาท ( สามแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน )