หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : ประกาศเปิดเผยราคากลาง
โดย : admin
อ่าน : 572
พฤหัสบดี ที่ 22 เดือน มีนาคม พ.ศ.2561 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]
พิมพ์ 

ตามรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระคู สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประขำปี พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 มีมติอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 3 บ้านสระคู ซอยวัดป่าวังพระเจ้า ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 110.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 440.00 ตร.ม (แบบไม่มีรอยต่อตามยาว ) ตามแบบ อบต.กำหนด รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 215,200.- บาท ��ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 3 บ้านสระคู ซอยวัดป่าวังพระเจ้า ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 110.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 440.00 ตร.ม (แบบไม่มีรอยต่อตามยาว ) ตามแบบ อบต.กำหนด