หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : ประกาศเปิดเผยราคากลาง
โดย : admin
อ่าน : 565
พฤหัสบดี ที่ 22 เดือน มีนาคม พ.ศ.2561 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]
พิมพ์ 

ตามรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระคู สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประขำปี พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 มีมติอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม ขุดขยายหนองหัวงู หมู่ที่ 16 บ้านดอนพิมาน ขนาดกว้าง 50.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร ลึก 4.00 เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 344,000.- บาท (สามแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน)