หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : ก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 16 บ้านดอนพิมาน ตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โดย : admin
อ่าน : 299
ศุกร์์ ที่ 8 เดือน มีนาคม พ.ศ.2562 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]
พิมพ์ 

                 องค์การบริหารส่วนตำบลสระคู มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๑๖ บ้านดอนพิมาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์                  (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๒๑๐,๖๕๕.๓๐ บาท (สามล้านสองแสนหนึ่งหมื่นหกร้อยห้าสิบห้าบาทสามสิบสตางค์)